Prof. Dr. TUĞBA KİPER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. TUĞBA KİPER

T: (0282) 250 2924

M tkiper@nku.edu.tr

W tkiper.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2001-2006
Tez: Safranbolu Yörükköyü Peyzaj Potansiyelinin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi (2006)
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1999-2001
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / PEYZAJ MİMARLIĞI PR.
Öğrenim Yılları: 1992-1996
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Orta
İspanyolca:Başlangıç
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
2012-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
2007-2012
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
2006-2007
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
1999-2006
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
1997-1999
İdari Görevler
Dekan Yrd. GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAK.
2015-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2014-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı / Peyzaj Mimarlığı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmesi: Kıyıköy Örneği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 20, pp. 258-269, 2017.
Özgün Makale
2. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN T. T., Implementation Of Visual Landscape Analysis Regarding Eco Tourism Planning In Turkey, Oxidation Communications, vol. 40, pp. 1007-1020, 2017.
Özgün Makale Scopus
3. KİPER T., UZUN O., ÜSTÜN TOPAL T., Rural Development Oriented Ecotourism Planning on Catchment Basin Scale: The Case of Pabuçdere and Kazandere Catchment Basins, Journal of Agricultural Science and Technology, vol. 19, pp. 293-305, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. KİPER T., UZUN O., ÜSTÜN TOPAL T., A method approach for identifying thematic footpaths in ecotourism: Kıyıköy Pabuçdere and Kazandere Basins, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 25, pp. 6139-6150, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., Mekansal Planlamada Kadın Dostu Kent Yaklaşımı, İDİL Sanat ve Dil Dergisi, vol. 5, pp. 1777-1796, 2016.
Özgün Makale
6. AKTAŞ D., KİPER T., Tekirdağ Kenti Çorlu İlçesi Parklarının Mevcut Durum Analizi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 81-99, 2016.
Özgün Makale
7. ÜSTÜN TOPAL T., KORKUT A., KİPER T., Yerel Kimliğin Kent İle Buluşması: Cittaslow-Yavaş Şehirler, İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol. 5, pp. 1413-1430, 2016.
Özgün Makale
8. COŞANER M., KİPER T., KORKUT A., Mahalle Parklarının Peyzaj Tasarım ve Kullanım Kriterleri Açısından İrdelenmesi: İstanbul Şişli&Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 11, pp. 1-18, 2014.
Özgün Makale
9. KİPER T., Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının Belirlenmesi, Tekirdag&Ziraat&Fakültesi&Dergisi, vol. 11, pp. 80-88, 2014.
Özgün Makale
10. ÖZDEMİR G., KİPER T., SAĞLAM A. C., Ecotourism potential of the Northwestern Turkey and the organization tendencies of local people: A case study of Kiyiköy, International Journal of Agricultural Science Research, vol. 3, pp. 11-18, 2014.
Özgün Makale
11. CEYLAN D., KORKUT A., KİPER T., Tarihi Çevre Yenileme Çalışmalarında Kentsel Peyzaj Planlama Anlayışı:Edirne&Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 11, pp. 27-36, 2014.
Özgün Makale
12. KARAKAYA AYTİN B., KİPER T., Edirne Kent Merkezindeki Bazı İlköğretim Okul Bahçelerinin Peyzaj Tasarım İlkeleri Açısından Mevcut Durumunun Belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 10, pp. 59-71, 2013.
Özgün Makale
13. KONYALI S., KİPER T., The effects of climate change to agricultural product quantıty and yield & its reflections on sustainable development: The case of Thrace Region, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 13, pp. 392-397, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. KİPER T., C. T., Trakya Bölgesi Ekoturizm Olanaklarının Geliştirilmesi, Sosyal Bilimler Dergisi / Balkan Journal Of Socıal Scıences, vol. 1, pp. 80-94, 2012.
Özgün Makale
15. ÖZDEMİR G., KİPER T., BAŞARAN B., Women’s Organizations in Turkey’s Rural Tourism, Journal of Environmental Protection And Ecology, vol. 13, pp. 643-650, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. KARAKAYA AYTİN B., KİPER T., Hastane Dış Mekan Tasarımlarının Edirne İli Örneğinde İrdelenmesi., Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi/, vol. 8, pp. 49-63, 2011.
Özgün Makale
17. KİPER T., ARİF G. Ö., Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi/, vol. 8, pp. 105-117, 2011.
Özgün Makale
18. KİPER T., Ö. M., K. A., Doğal Peyzaj Özelliklerinin Kırsal Turizm Gelişimine Etkisi: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Örneği, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi/ Journal Of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 8, pp. 22-34, 2011.
Özgün Makale
19. KİPER T., Land Use Planning Regarding Sustainable Development Through Agritourism: Şarköy Example, Journal Of Agricultural Biotechnology And Sustainable Development, vol. 3, pp. 171-181, 2011.
Özgün Makale
20. KİPER T., ÖZDEMİR G., BAŞARAN B., Applicability of agricultural tourism and the role of women. A case study of Şarköy-Mürefte, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 12, pp. 1146-1159, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
21. KİPER T., KORKUT A., YILMAZ E., Determination of rural tourism strategies by rapid rural asessment technique: The case of Tekirdağ Province, Şarköy County, Journal of Food, Agriculture & Environment, vol. 9, pp. 491-496, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
22. KİPER T., ÖZDEMİR G., SAĞLAM A. C., Enviromental, socio-cultural and economical effects of ecotourism perceived by the local people in the northwestern Turkey: Kıyıköy case, Scientific Research and Essays, vol. 6, pp. 4009-4020, 2011.
Özgün Makale
23. KİPER T., The determination of nature walk routes regarding nature tourism in north-western Turkey: Şarköy District, Journal of Food, Agriculture & Environment, vol. 9, pp. 622-632, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
24. KİPER T., Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Tekirdağ) Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim Ve Taleplerinin Belirlenmesi, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Tekirdağ) Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim Ve Taleplerinin Belirlenmesi”. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi/ Journal Of Tekirdağ Agricultural Faculty, 6 (2): 191-201 (2009)., vol. 6, pp. 191-201, 2009.
Özgün Makale
25. USLU A., KİPER T., BARIŞ M. E., Publıc health - urban landscapıng relatıonshıp and user’s perceptıons, Biotechnol. & Biotechnol. Equipment, vol. 23, pp. 1399-1408, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
26. KİPER T., YILMAZ E., Şarköy-Kumbağ Arasında Kırsal Kalkınmayı Destekleyici Turizmin Olabilirliği ve Yerel Halkın Rolü, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 5, pp. 159-168, 2008.
Özgün Makale
27. KİPER T., ARSLAN M., Anadolu’da Doğa Turizmi Kapsamında Doğa Yürüyüşü Güzergahlarının Belirlenmesinde Örnek Bir Çalışma., Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi/ Journal Of Tekirdağ Agricultural Faculty, 4/2,165-174 (2007)., vol. 4, pp. 165-174, 2007.
Özgün Makale
28. USLU A., KİPER T., Turizmin Kültürel Miras Üzerine Etkileri: Beypazarı/Ankara Örneğinde Yerel Halkın Farkındalığı., Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi/, vol. 3, pp. 305-314, 2006.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN TOPAL T., Kentsel Peyzaj Tasarımda Ekolojik Yaklaşımlar, ARTİUM, cilt 5, ss. 14-26, 2017.
Özgün Makale
2. YÜCESU Ö., KORKUT A., KİPER T., Kırklareli Kent Merkezinin Açık ve Yeşil AlanlarınAnalizi ve Bir Sistem Önerisi, ARTİUM, cilt 5, ss. 22-37, 2017.
Özgün Makale
3. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıkları ÜzerineBir Araştırma: Namık Kemal Üniversitesi Örneği, İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, cilt 7, ss. 112-124, 2017.
Özgün Makale Asos İndeks
4. KİPER T., UZUN O., ÖZDEMİR G., ÜSTÜN TOPAL T., Orman Köylerinde Ekoturizm Planlama Sürecinde Turistlerin Rolü: Kıyıköy Örneği, Duzce University Journal of Forestry, cilt 12, ss. 94-107, 2016.
Özgün Makale CAB
5. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., İlköğretim İkinci Kademedeki Öğrencilerin Çevresel İlgi Ve Tutumlarının İrdelenmesi: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Örneği, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt 6, ss. 1-10, 2016.
Özgün Makale
6. KİPER T., Kentsel ve Kırsal Alanların Planlanmasında Kimliğin Rolü, Nobel Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi,, cilt 6, ss. 73-77, 2013.
Özgün Makale
7. KİPER T., KORKUT A., YILMAZ E., Tekirdağ İli Şarköy İlçesi bitkisel üretim durumunun kırsal turizme etkisi., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 21, ss. 235-243, 2011.
Özgün Makale
8. KİPER T., ARSLAN M., Safranbolu-Yörükköyü tarımsal Turizm Potansiyelinin Kirsal Kalkinma Açisindan Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 145-158, 2007.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. KİPER T., Bağcılık ve Tarım Turizmi (Agroturizm), Türk Tarım Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dergisi, ss. 56-60, 2014.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KİPER T., UZUN O., ÖZDEMİR G., Ecology, Plannıng And Desıgn, Bölüm: Ecological-Social-Cultural-Economic (ESCE) Method in Ecological PlanningBased Rural Development, Yayın Yeri: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Editör: Irına Koleva , Ulku Duman Yuksel , Lahcen Benaabıdate, 2017.
Bilimsel Kitap
2. KİPER T., UZUN O., ÜSTÜN TOPAL T., Global Issues and Trends in Tourism, Bölüm: Developing Ecotourism Development Strategies for Sustainable Rural Development: A CaseStudy of Kıyıköy, Kırklareli, Yayın Yeri: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Editör: Cevdet AVCIKURT, Mihaela S. DINU, Necdet HACIOĞLU, Recep EFE, Abdullah SOYKAN, Nuray TETİK, 2016.
Bilimsel Kitap
3. KİPER T., Advances in Landscape Architecture, Bölüm: Role of Ecotourısm in Sustaınable Development, Yayın Yeri: Intech Open Access Publisher, Editör: Murat ÖZYAVUZ, 2013.
Bilimsel Kitap
4. KİPER T., ÖZDEMİR G., Landscape Planning, Bölüm: Tourism planning in rural areas and organization possibilities, Yayın Yeri: Intech Open Access Publisher, Editör: Murat ÖZYAVUZ, 2012.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KİPER T., Ö. M., K. T., Y. E., Kırsal Turizm Potansiyelinin Saptanması Ve: Tekirdağ – Şarköy Uygulaması, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 2012.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN T. T., Kentsel Alanlarda Ekolojik Bahçe Tasarım Anlayışları, ISITES2017 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science Architecture and Construction University (29.09.2017-30.09.2017).
Tam metin bildiri
2. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN T. T., Kentsel Yeşil Alanlara Yönelik Ekolojik Farkındalık: Tekirdağ Örneği, ISITES2017 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science Architecture and Construction University (29.09.2017-30.09.2017).
Tam metin bildiri
3. ATEŞ M. M., KORKUT A., KİPER T., A Survey on Sustainability and Ecological Approach in Theme Parks: The Case of VialandTheme Park, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (21.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri
4. KORKUT A., KİPER T., ATEŞ M. M., Evaluation of Urban Parks in the Framework of Sustainability and Ecological Approach, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development (21.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri
5. ÇELİK A., KİPER T., Recreatıonal resources values ın terms of Salt Lake, Internatıonal Congress on Landscape Architecture Research (06.09.2017-10.09.2017).
Özet bildiri
6. KİPER T., KORKUT A., Rural Development Focused Strategic Goal Setting: Farm Tourism Concept, BALNIMALCON (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
7. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN TOPAL T., The Effects of Livestock Activities on Landscape Diversity and the Environment, 8th International Balkan Animal Science Conference, BALNIMALCON (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
8. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., The Effects of Agricultural Focused Routes on Rural Development in Rural Landscape: Thrace Region Example,, ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
9. KİPER T., UZUN O., ÖZDEMİR G., ÜSTÜN TOPAL T., The Impact of Natural Landscape Features on the Development of Ecotourism: Kıyıköy Example, ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
10. KİPER T., ÇELİK A., Target Determination in Rural Development Approach: Example of Sarköy District, 1th Internatıonal Rural Tourısm and Development Congress (04.05.2017-06.05.2017).
Özet bildiri
11. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN T. T., GÜLTÜRK P., Kentsel Tasarımda Kurakçıl Peyzajın Yeri ve Önemi, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi (03.05.2017-07.05.2017).
Tam metin bildiri
12. ÜSTÜN TOPAL T., KİPER T., KORKUT A., Tarihi Çevrelerin Kentsel Kimlik ve İmaj Oluşumuna Etkisi: Tekirdağ Örneği, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi (03.05.2017-07.05.2017).
Tam metin bildiri
13. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN TOPAL T., Kentsel Dönüşüm ve Peyzaj Mimarlığının Dönüşüm İçindeki Yeri, 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi , İSTANBUL-2016 (20.10.2016-21.10.2016).
Tam metin bildiri
14. KİPER T., CENGİZ T., Tekirdağ İli Karacakilavuz Örneğinde Kirsal Kalkinma Yaklaşımında Turizme Yönelik Yerel Halkin İlgi Ve Tutumlarinin Belirlenmesi, 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi  (20.10.2016-21.10.2016).
Tam metin bildiri
15. KORKUT A., KİPER T., Yaşanılabilir, İnsan Odaklı Kent Yaklaşımı, 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi  (20.10.2016-21.10.2016).
Tam metin bildiri
16. KİPER T., CENGİZ T., İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Kıyı Bandı Örneğinde Görsel Peyzajların Tanımlanması, 1st International ScientificResearches Congress - Humanity andSocial Sciences (19.05.2016-22.05.2016).
Tam metin bildiri
17. CENGİZ T., KİPER T., Korunan Alanlarda Kullanıcı Etkinliklerinin Neden Olduğu Olumsuz Etkiler, 1st International ScientificResearches Congress - Humanity andSocial Sciences (19.05.2016-22.05.2016).
Tam metin bildiri
18. KİPER T., Role of Local Food on Creating Thematic Traccking Routes Regarding Eco-Tourism: Thrace Region Example, The 3nd International Symposium on Tradional Foods from Fooods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
19. KİPER T., Tekirdağ Kentsel Sit Alanının Korunmasına Peyzaj Mimarlığı Açısından Bir Yaklaşım, Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu (26.03.2015-27.03.2015).
Tam metin bildiri
20. KİPER T., Gastronomy Tourism and Its Applicability in Turkey., The 2nd International Symposium on Tradional Foods from Fooods from Adriatic to Caucasus, (24.10.2013-26.10.2013).
Poster
21. KİPER T., K. P., Cultural Identity Concern During The Process Of Urban Transformation, Livenarch III-Contextualizm in Architecture (05.07.2007-07.07.2007).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KİPER T., Tekirdağ´ın Mekansal Planlamasındaki Değişim ve Kent Kimliğine Yansımaları., Tekirdağ Şehir ve Kültür Sempozyumu (26.11.2015-26.11.2015).
Tam metin bildiri
2. KİPER T., BOZ A. Ö., Ganos Dağı Kıyı Şeridi Örneğinde Kırsal Peyzajların Görsel Peyzaj Kalitesinin Belirlenmesi, 1. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi (15.10.2015-17.10.2015).
Tam metin bildiri
3. YILMAZ E., K. T., Kırsal alanlarda ekoturizm ve kadınların rolü, III. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu (21.10.2011-22.10.2011).
Tam metin bildiri
4. KİPER T., Y. E., Kırsal Kalkınmada Flora Turizmi Ve Ganos (Işıklar) Dağı’nda Uygulanabilirliği, III. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu (21.10.2011-22.10.2011).
Tam metin bildiri
5. KİPER T., Ö. G., S. C., Saray İlçesi ve Yakın Çevresinde Turizmin Gelişimi ve Yerel Kimlik-Peyzaj Değerlerine Etkisi, Sarayın Değerleri Sempozyumu (15.10.2010-).
Tam metin bildiri
6. SAĞLAM C., Y. S., Ö. G., K. T., Şarköy İlçesi Doğal Bitki Örtüsünde Yetişen Tıbbi - Aromatik Bitkiler Ve Değerlendirme Olanakları, Şarköyün Değerleri Sempozyumu (14.10.2010-).
Tam metin bildiri
7. KİPER T., Kırsal Kalkınmada Turizmin Rolü ve Şarköy’de Uygulanabilirliği, . I. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu (16.10.2009-18.10.2009).
Tam metin bildiri
8. KÖYLÜ G. P., KİPER T., Kent Kimliğini Oluşturan Değerler ve Kimliksizleşme Üzerine Örneklemeler, Hedefler Stratejiler Politikalar Binyılda Peyzaj Mimarlığı Kongresi (22.11.2007-25.11.2007).
Tam metin bildiri
9. ARSLAN M., K. T., Kırsal Alan Turizm İlişkisinin Ekonomik Boyutları. Doğal ve Özel Nitelikli Kırsal Alanların Koruma Sorunsalları ve Planlama, Kent Planlama ve Koruma Etkinlikleri (07.12.2006-09.12.2006).
Tam metin bildiri
10. KİPER T., İstatistiki Bölge Birimleri Nomenklatörü’ne (Nuts) Göre Türkiye’de Bölgesel Farklılıklar, Avrupa Birliği Sürecindeki Türkiye’de Bölgesel Farklılıklar Konulu IV. Ulusal Coğrafya Sempozyumu (24.05.2006-25.05.2006).
Tam metin bildiri
11. USLU A., C. T., K. T., Avrupa’da ve Türkiye’de Yapılan Kırsal Planlama Çalışmalarında Peyzaj Mimarlığı’nın Yeri, Peyzaj Mimarlığı 2. Kongresi (25.11.2004-27.11.2004).
Tam metin bildiri
12. USLU A., C. T., D. T., Kentlerde Ekolojik Alanların Tasarımı ve Kente Katkıları, IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (05.10.2001-08.10.2001).
Tam metin bildiri
13. YAZGAN E. M., K. P., D. . T., Koruma Kullanım Dengesi Çerçevesinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Yakın Çevresi, Peyzaj Mimarlığı Kongresi (19.10.2000-21.10.2000).
Tam metin bildiri
14. KORKUT A., Y. R., D. T., Tekirdağ Merkezindeki Tarihi Çevrenin Peyzaj Mimarlığı İlkeleri Açısından İrdelenmesi, Peyzaj Mimarlığı Kongresi (19.10.2000-21.10.2000).
Tam metin bildiri
15. DOKUMACI T., K. A., Kentsel Ekosistemin Yol Ağaçları Yaşamına Etkisi Üzerine İrdelemeler: Tekirdağ İli Örneği, Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu (17.02.1999-19.02.1999).
Tam metin bildiri
16. ENGİN H., K. A., D. T., Mevsimlik Çiçeklerden Tagetes sp.’nin Büyüme Engelleyici Kimyasal Maddelerden Alar-85 Uygulaması ile Bodur Saksılı Bitki Olarak Yetiştirme Olanaklarının Belirlenmes, I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi (06.10.1998-08.10.1998).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. British Journal of Applied Science Technology, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi
2. Asian Research Journal of Arts Social Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. Asian Journal of Agricultural Extension , Economics Socioloy, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
4. Journal of Geography, Environment and Earth Science International, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
5. Journal of Global Ecology and Environment, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
6. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
7. Nobel International Journals, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
8. Journal of Environmental Biology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
9. British Journal of Economics, Management Trade, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
10. Journal of Geography, Environment and Earth Science International, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
11. British Journal of Pharmaceutical Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
12. Journal of Scientific Research and Reports, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
13. International Journal of Plant Soil Science (, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
14. Asian Journal of Environment Ecology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
15. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
16. Ahi Evren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
17. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Kıyıköy Örneğinde Ekoturizm Planlamasına Yönelik Görsel Peyzaj Analizinin Uygulanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 14.01.2015-08.04.2016.
2. Kırsal Kalkınma Amaçlı Ekoturizm Planlaması: Kıyıköy Örneği, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.03.2014-30.03.2015.
3. Tekirdağ Kentsel Sit Alanının Geçmişten Günümüze Değişiminin Peyzaj Mimarlığı ve Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 02.04.2012-14.07.2015.
4. Sera Koşullarında Karanfil (Dianthus caryophyllus L) Yetiştiriciliğinde Farklı Dozlarda Demir (Fe) Uygulamalarının Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 11.04.2011-10.04.2012.
5. Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Kırsal Turizme Yönelik Alan Kullanım Planlaması, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 06.04.2009-02.01.2011.
6. Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerlerinin Kırsal Turizm Bağlamında İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Safranbolu-Yörükköyü Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 17.04.2003-08.04.2005.
7. Tekirdağ´ın Yenilenmesi ve Geliştirilmesi Bağlamında Kentsel Sit Alanı İçindeki Tarihi Kent Peyzajının Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 11.04.2000-05.04.2002.
8. Tekirdağ Kentsel Sit Alanı İçerisindeki Tarihi Anıtların Peyzaj Planlama İlkeleri Açısından İrdelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 06.04.1998-05.04.2000.
Ödüller
1. Namık Kemal Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü, 2012 , 2012.
Sanatsal Faaliyetler
1. 1.Uluslararası Mail Art Bienali, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 1.Uluslararası Mail Art Bienali, 23.03.2016-14.04.2016.
Karma
Üyelikler
Namık Kemal Ün. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi , Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
Namık Kemal Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-.
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Üye, 2006-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Tekirdağ Şehir ve Kültür Sempozyumu, Yer:Tekirdağ , Düzenleyenler:Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği, 26.11.2015-26.11.2015.
1. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Yer:Ankara Üniversitesi , 15.10.2015-17.10.2015.
The 3nd International Symposium on Tradional Foods from Fooods from Adriatic to Caucasus, Yer:Srajevo-Bosnia and Herzegovina, 01.10.2015-04.10.2015.
Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu, Yer:Namık Kemal Üniversitesi , 26.03.2015-27.03.2015.
The 2nd International Symposium on Tradional Foods from Fooods from Adriatic to Caucasus, Yer:Struga-Ohrid Macedonia, 24.10.2013-26.10.2013.
III. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu, Yer:Tekirdağ , 21.10.2011-22.10.2011.
III. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu , Yer:Tekirdağ, 21.10.2011-22.10.2011.
Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi , Yer:İzmir , 21.10.2010-24.10.2010.
Sarayın Değerleri Sempozyumu , Yer:Tekirdağ/Saray , 15.10.2010-15.10.2010.
Şarköyün Değerleri Sempozyumu, Yer:Tekirdağ/Şarköy, 14.10.2010-14.10.2010.
I. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu , Yer:Edirne, 16.10.2009-18.10.2009.
Hedefler Stratejiler Politikalar Binyılda Peyzaj Mimarlığı Kongresi , Yer:Antalya, 22.11.2007-25.11.2007.
Livenarch III-Contextualizm in Architecture , Yer:Karadeniz Technical University, 05.07.2007-07.07.2007.
Kent Planlama ve Koruma Etkinlikleri , Yer:Karadeniz Teknik Ün. Mimarlık Fak, 07.12.2006-09.12.2006.
Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu, Yer:Bursa , 07.06.2006-09.06.2006.
Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu, Yer:Bursa , 07.06.2006-09.06.2006.
Avrupa Birliği Sürecindeki Türkiye’de Bölgesel Farklılıklar Konulu IV. Ulusal Coğrafya Sempozyumu , Yer:Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 24.05.2006-25.05.2006.
Peyzaj Mimarlığı 2. Kongresi , Yer:Çağdaş Sanatlar Merkezi, 25.11.2004-27.11.2004.
IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , Yer:Muğla/Bodrum , 05.10.2001-08.10.2001.
Peyzaj Mimarlığı Kongresi , Yer:Bilkent Üniversitesi, 19.10.2000-21.10.2000.
Peyzaj Mimarlığı Kongresi , Yer:Bilkent Üniversitesi, 19.10.2000-21.10.2000.
Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu 99 , Yer:Lütfi Kırdar Kongre Merkezi , 17.02.1999-19.02.1999.
I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi , Yer:Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, 06.10.1998-09.10.1998.